Ostara workload en workforce

Komt de workforce nog wel overeen met de workload?

Ostara planning & ontwikkeling is dé totaal oplossing
voor personeelsplanning en competentieontwikkeling.

Planning door competentieontwikkeling & competentieontwikkeling door planning!​

Werkdruk kent pieken en dalen!
U wilt een personeelsplanning waarin op elk moment de juiste arbeidscapaciteit met de juiste competenties beschikbaar is!
U wilt geen dure trainings- en advies bureaus in moeten schakelen om de competenties van medewerkers te ontwikkelen!
Dat kan ! Ostara geeft u de tools in handen zodat personeelsplanning en – ontwikkeling mogelijk en makkelijk wordt.

  • voldoende tijd om te ondernemen
  • overzicht
  • de juiste persoon op de juiste plaats
  • competenties meten en ontwikkelen
  • de benodigde competenties beschikbaar
  • gemotiveerd personeel
  • objectief beoordelen
  • rendement
  • tijd- en kostenbesparing

Software

Ostara-PO doen

Ostara-PO is een op Progress gebaseerde software tool. Bestaand uit een module voor personeelsplanning en een module competentie-ontwikkeling. Maar meer nog dan software is Ostara-po een manier van werken.

Training & advies

Ostara-PO training

Wij zorgen er voor dat er nooit tekort wordt gedaan aan het organisatieoogmerk. De trainingen zijn zo ingericht dat de aangereikte kennis direct geborgd wordt in Ostara en/of het systeem die u al in huis heeft.

Support

Ostara-PO support

Helder, simpel en no-nonsense. Wij willen maar één ding: u zo snel en goed mogelijk helpen! Door persoonlijk contact en betrokkenheid weten wij wat er bij u er speelt en kunnen wij snel een goede oplossing aanbieden.

Ostara is onstaan uit de samenwerking tussen

&